Dr. Bhaskar Ramamurthi

2 Responses

  1. September 11, 2015

    […] Dr. Bhaskar Ramamurthi Director IIT Madras. […]

  2. September 11, 2015

    […] Foundation Lecture  – Prof. Bhaskar Ramamurthi, Director, […]

%d bloggers like this: